​Tjänster

 • Byggnadsplåtslageri
 • Egen tillverkning
 • Heta arbeten
 • Fasadarbeten
 • Takavvattning
 • Takmålning
 • Takskottning
 • Taksäkerhet
 • Tegelomläggning
 • Totalentreprenad
 • Serviceavtal​

Kihlgrens Byggplåt AB

Org-nr: 556738-7484

Florettgatan 15A

25467 Helsingborg